Planiranje upravljanja lancem snabdjevanja (SCM) – 5 vremenskih etapa i kompleksnost hijerarhije

Autor: Muddassir Ahmed

Planiranje lanca snabdijevanja unutar organizacije postoji na mnogim nivoima unutar kompanije, kao i u mnogim funkcionalnim odjelima. Kao minimum, većina organizacija formalno ažurira svoje poslovne planove na godišnjem nivou. Svakako planiranje je neprekidni proces koji se dešava na različitim nivoima i u različito vrijeme zavisno od raspoloživosti resursa i to je prepoznato kao 5 nivoa horizontalnog planiranja lanca snabdjevanja. Pored toga, važno je da se svi funkcionalni planovi povezuju kako bi se osiguralo da su u vezi i podupiru ukupni biznis plan i ciljeve kompanije.

Važno je imati plan kroz različite vremenske okvire (plan po svim fazama) koji se uklapaju zajedno kako bi podržali dugoročni plan. Složenost se također mijenja sa vremenom i sa svakom fazom. Na slici ispod prikazano je kako se 5 različitih nivoa u hijerarhiji planiranja lancem snabdjevanja uklapaju, njihovu frekvenciju i složenost u organizaciji od najmanjeg nivoa (Low) do najvećega (High). Generalno, organizacije koriste različite pojmove (izraze, definicije) kako bi objasnile različite nivoe planiranja.

U ovom blogu ću ukratko diskutovati o tome šta je profit plan (Profit Plan), plan prodaje i proizvodnje (SIOP), glavni poslovni plan (Master Plan), plan materijalnih potreba (Mat. Plan) i fabrički plan ili raspored linija (Factory Plan or Line Scheduling) koji čine blokove u izgradnji lanca snabdijevanja u tipičnoj organizaciji.

Profit plan - Godišnji / Tromjesečni

Na najvišem nivou planiranja lanca snabdjevanja, koji traje najduže gledano po vremenu, je Profit plan koji se uglavnom produžava na 12 mjeseci i generalno razmatra na kvartalnoj osnovi. Profit plan služi kao osnova za finansijsko planiranje. Uz informacije razvijene iz profit plana (plana dobiti), možete predvideti potrebu za povećanim ulaganjem u potraživanja, inventar, uvođenje novih proizvoda, broj uposlenika, kapitalne investicije ili objekte. Profit plan razmatra ciljeve organizacije, sveobuhvatne uslove usluga i kako menadžment namjerava postići viziju svoje organizacije. Ovi planovi su složeni i obično uključuju kros funkcionalne timove što odaje složenost procesa. Ova faza planiranja lanca snabdjevanja definiše projektovane implikacije aktivnosti lanca snabdjevanja u okviru poslovanja i njihove finansijske implikacije na prihode, troškove i obrtni kapital.

Planiranje prodaje i proizvodnje (SIOP) – Mjesečno

Objasniti SIOP po sebi zahtjeva nekoliko blogova ili čak knjiga da pokrije osnove, jer je to jedan od ključnih procesa u bilo kojoj organizaciji ili bi trebao biti! Jasno govoreći, SIOP proces čini tačno ono što piše - pruža opšti pregled načina prodaje, zaliha i operacija kompanije!

Njegova svrha je da vam pomogne u razumijevanju ravnoteže između ponude i potražnje. SIOP predstavlja proces unapređenja organizacije koji će postići:

• Usaglašavanje zaposlenih o razumijevanju kapaciteta snabdijevanja i potražnje na tržištu.

• Uspostavu zajedničkoga jezika za razmjenu informacija među svim funkcionalnim grupama.

SIOP je kros funkcionalni proces lanca snabdijevanja, namijenjen održavanju ravnoteže potražnje i snabdijevanja putem:

• Praćenje vanjskog tržišta i zahtijeva za promjenama kroz odjel prodaje,

• Kanale komunikacije od tržištu ka unutrašnjoj organizaciji.

SIOP koji prolazi 5 koraka mjesečnog procesa pomaže biznisu i lancu snabdijevanja da ažurno planiraju promjene shodno potražnji praćenjem spoljnog tržišta.

SIOP kao proces lanca snabdijevanja:

• je proces predviđanja i donošenja odluka,

• uključuje svako odijeljenje u poslu,

• daje vidljivost i usklađenost sa srednjoročnom potražnjom (2-18 mjeseci).

To je mjesečni proces koji:

• daje realne planove potražnje, proizvodnje i zaliha kako bi zadovoljili zahtijeve kupaca,

• se primjenjuje od strane kros funkcionalnoga tima,

• je dokumentovano i dogovoreno od strane svih strana,

• omogućava komunikaciju i koordinaciju aktivnosti u različitim odijeljenjima.

Master plan ili Master Production Schedule (MPS) - mjesečno / nedeljno

Glavni nivo (master nivo) ili raspored najvišeg nivoa koriste se za postavljanje plana proizvodnje u proizvodnom objektu na mjesečnom nivou, ali se šire tokom nekoliko nedelja. APICS (The Association for Operations and Management) smatra termin Master Schedule Schedule (MPS) i Master Schedule za sinonim i definiše ih kao:

Predviđeni raspored izgradnje za one stavke dodijeljene glavnom rasporedu. Predstavlja ono što kompanija planira da proizvede izraženo u određenim konfiguracijama, količinama i datumima.

Kakogod, Everdell (1987) definiše glavni raspored kao:

Prezentacija informacija koja izražava kako je glavni planer odlučio da zadovolji tražnju do posljednje stavke određivanjem proizvodnih količina koje treba ispuniti po određenom rasporedu.

U teoriji, Master Production Schedule je veza između marketinga i prodaje (narudžbe prodaje, prognoze), proizvodnih operacija i inženjerskih funkcija. Funkcija MPS treba da ima za cilj razvoj i održavanje proizvodnog plana koji je zadovoljavajući za sve tri funkcije. Štaviše, glavni plan se pomiruje mjesečno sa planom snabdijevanja rezanjem koji proizilazi iz procesa planiranja nabavke SIOP-a.

Glavni planer proizvodnje (ili ekvivalentne procesne funkcije) kreira i kontrolira MPS u ERP sistemu. MPS se koristi za vođenje i usmeravanje svih proizvodnih, nabavnih i proizvodnih inženjerskih aktivnosti. Za uspješan MPS, preciznost sastavnica (BOM) i preciznost stanja zaliha su ključni.

Tačnost sastavnica (BOM) - Inženjer sastavnica (ili ekvivalentna procesna uloga) stvara i održava inžinjering sastavnica i olakšava prevođenje sastavnica u proizvodnji.

Menadžer proizvodnje (ili ekvivalentna procesna uloga) stvara i održava proizvodnu-tehničku podršku baziranu na koordinaciji s inženjeringom sastavnica.

Tačnost zaliha - Demonstriranje sposobnosti upravljanja zalihama redovnim obračunavanjem ciklusa i godišnjim fizičkim popisom. Takođe, mora biti dokazana sposobnost da se svakodnevno identifikuju i ispravljaju greške zaliha van ovih inventura.

Planiranje materijala (zaliha) - sedmično / dnevno

U većini fabrika postoji materijalno planiranje koji održava važeće materijalne planove uz proces kontrole koji komunicira prioritete putem MRP-a, rasporeda proizvodnje, rasporeda dobavljača, Min/Max planiranja i/ili Kanban za nadopunu kao primjer dnevno ili sedmično. Planiranje materijala svakodnevno se provodi sedmično u većini operacija kako bi se održala potrebna razina usluga korisnicima. Opet kao i SIOP, planiranje materijala je tema veće dubine i širine u smislu ključnih pojmova. Međutim, ovdje su kratke definicije nekih ključnih tehnika:

Minimalno planiranje (Min Max planning) - Tehnika planiranja zaliha koja koristi vrijednosti za minimalnu i maksimalnu vrijednost zaliha za stavke i održava ravnotežu između tih dviju razina.

Kanban planiranje - Tehnika planiranja zaliha koja određuje veličinu Kanban, broj Kanban kartica, minimalnu količinu narudžbe, vrijeme isporuke, multiplikatore šarži i dane sigurnosti zaliha.

Tačka ponovnog planiranja - Tehnika planiranja zaliha koja koristi tačku ponovnoga naručivanja (reorder point) i tačku količinske vrijednosti za stavke i održava ravnotežu potrebnu za zadovoljavanje predviđene potražnje tokom vremena plus sigurnosnu zalihu.

MRP- Izvorni MRP potječe još iz 1960-ih, kada su postavljala dokument za planiranje zahtjeva materijala (sada MRP ili MRP I). MRP omogućuje tvrtki da izračunava koliko je materijala određene vrste potrebno i koliko vremena su potrebni (Slack i ostali., 2004). MRP sama po sebi je masivna tema i cijelo poglavlje može biti posvećeno istom!

Tvornički plan ili planiranje rasporeda – svakodnevno

Proces raspoređivanja proizvodnih linija je u vlasništvu Supply Chain/Materijalno planiranje tima. Tim Supply Chain / Materijali odlučuje o tome kako će ograničeni materijali biti dodijeljeni kako bi zadovoljili zahtjeve kupaca. Operacije / Proizvodnja uključene su u ograničene odluke o kapacitetu kako bi se ispunile linije rasporeda (potražnja) koja je predstavljena u obliku radnih naloga koje će se objaviti kada se MRP kreira dan prije svakodnevno (ako koristite ERP / MRP).

Ako upravljaju putem Kanbana ili Min-Max sistema, planeri trebaju održavati razinu zaliha razinama okidača kako bi održali Min-Max dionice ili Kanban propisane količine.

Svakodnevni rad koji se daje linijama / ćelijama trebao bi biti u skladu s dogovorenom razinom proizvodnog plana s radnicima iz odjela Proizvodnje. Nadalje, postizanje i / ili linearnost ovog plana se prati i upravlja.

Na kraju, postupci raspoređivanja linija moraju biti usklađeni s pravilima o isporukama na vrijeme (OTD), omogućiti dovoljnu visinu zaliha i smanjenje vanrednog transporta.

Zaključak


Kao stručnjak za opskrbni lanac, uvijek ćete se osjećati kao da imate više posla. Umjesto da se iscrpite, potražite načine kako učinkovitije planiranje opskrbnog lanca na različitim razinama, tako da smo manje na bojnome polju.

5 razina planiranja nabavnog lanca koje sam spomenuo u ovom blogu uvijek su bili u nekom obliku ili formi. Ono što sam pokušao učiniti jest usredotočiti se na učestalost ovih horizontalnih nivoa za planiranje i kako su složeni u planerskoj hijerarhiji, kako biste mogli poboljšati performanse nabavnog lanca i eventualno poslovanje u cjelini.

Ako zapravo primijenite neke od njih, moći ćete dobiti iste rezultate u pola vremena kada sam to i ja učinio!


Prijevod je doprinos Targer Engineering&Consulting


06.11.2018 15:40