Webinar: Rješenja za trenutne izazove kompanija BH drvne industrije

Autor: Targer Engineering & Consulting

Izazovi kompanija BH drvne i industrije namještaja i kako ih riješiti


Sudeći po informacijama sa terena, stanje u kompanijama BH drvoprerađivačke industrije je vrlo raznoliko. Dok su određene kompanije pretrpane narudžbama, druge bi mogle dodatno popuniti kapacitete ili poslovati sa boljim maržama. Isto važi i za nabavku sirovina i upravljanje internim procesima. 

Međutim, dominantan zajednički izazov sa kojim se sve kompanije u ovom sektoru susreću odnosi se na regrutaciju, obuku i zadržavanje radne snage kao i upravljanje unutrašnjim procesima i organizacijskom kulturom.

Kakvo je trenutno stanje, koji su aktualni trendovi i perspektive, te kako da kompanije drvoprerađivačke industrije dostignu svoj puni potencijal, teme su o kojima će se govoriti na predstojećem webinaru i online panelu "Rješenja za trenutne izazove kompanija BH drvne industrije - Kako osigurati kontinuitet biznisa u vremenu krize?".


Webinar organizira Targer Engineering & Consulting, u okviru EU4BusinessRecovery projekta, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke, a koji implementiraju GIZ, ILO i UND. Webinar se održava putem online platforme MS Teams u dva termina:


• Četvrtak, 07.10.2021. od 13.00 do 15.00

• Petak, 08.10.2021. od 10.00 do 12.00


Neka od ključnih pitanja na koje će učesnici dati odgovore su:

• Kakvo je stanje sa tržištima u drvnom i sektoru namještaja širom svijeta, a posebno kod naših najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera, npr. u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, EU općenito?

• Kakve su perspektive i projekcije kretanja na tržištima i kako doći do novih i/ili kvalitetnijih kupaca ili kvalitetnijih poslova?

• Kako osigurati dovoljnu sirovinu za preradu, posebno kad se radi o preradi do finalnog proizvoda?

• Kako prebroditi trenutna uska grla u lancima snadbijevanja koji se manifestiraju u nestašici ključnih sirovina ili njihovom kašnjenju u isporuci?

• Kako prebroditi uska grla u stručnoj radnoj snazi, ali čak još značajnije, kako spriječiti daljnji odlazak stručnih radnika u zemlje EU?

• Kako postati poželjan poslodavac na tržištu rada?

• Kako kratkoročno i dugoročno izvršiti povećanje proizvodnih kapaciteta i produktivnosti, tj. kako povećati obim proizvodnje/prodaje?

• Kakav stil liderstva i menadžmenta prakticirati, a koji će nas i naše kompanije uspješno provesti kroz burno more predstojećih godina?


Na ovom online događaju će govoriti vrhunski domaći i međunarodni eksperti za biznis, proizvodnju i drvnu industriju kao i direktori i vlasnici značajnih BH kompanija iz ove grane industrije. Dio govornika i panelista su:


• Dr.h.C. Thomas Stautmeister, professor and expert in the field of wood and furniture, Germany

• Martin Gaber, Direktor za Zapadni Balkan, German Trade and Invest – GTAI, Beograd

• Selma Bašagić, Sekretar, Asocijacija drvne industrije i šumarstva pri VTK BiH

• Dr. Alan Lisica, Direktor i profesor, BH Service i Mašinski Fakultet Zenica

• Zoran Vuković, Direktor, Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA, Banja Luka

• Nermana Ajanović, Voditeljica odjela projekata, MojPosao.ba/Kolektiv

• Dr. Hadis Bajrić, Profesor i konsultant, Mašinski Fakultet Sarajevo

• Maja Batotić, Direktorica, Standard Furniture Factory, Ilijaš

• Ernad Smajić, Direktor, Malak Janj, Donji Vakuf

• Ejub Begović, Vlasnik, EL company, Visoko

Ena Begičević, Head Designer, Elosso, Zenica

Osman Ćoso, Product Manager, J.u.A. FRISCHEIS d.o.o., Sarajevo

Nenad Milinković, Direktor, Milinković doo, Banja Luka

• Tarik Kadrispahić, Direktor, Targer Engineering & Consulting, Sarajevo


Online webinar i panel diskusija su namjenjeni menadžerima, direktorima, poduzetnicima i ekspertima svih kompanija iz drvne i industrije namještaja Bosne i Hercegovine i regije SEE, kao i svim zainteresiranim učesnicima koji sarađuju ili imaju dodirnih tačaka sa drvnom industrijom.


Učešće na Webinaru je besplatno!


Putem linka se prijavite na webinar


Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine.

28.09.2021 15:16