Targer Konferencija

PIT Drina 2019 - Goražde Regionalna poslovno-stručna konferencija namijenjena proizvodnim kompanijama u najavi


Opis konferencije U najavi ...
Agenda konferencije Nije određeno.
Vrijeme Tema Izlagač
Kome je konferencija namijenjna? Konferencija ima za cilj okupljanje vlasnika i menadžera proizvodnih kompanija s ciljem ostvarivanja uvida u aktuelne svjetske upravljačke koncepte, metode, trendove i tehnologije u proizvodnim kompanijama, te prezentiranje primjera dobre prakse u domaćim i regionalnim kompanijama.
Konferencija je namjenjena svim proizvodnim kompanijama bez obzira na industrijsku granu i veličinu kompanije.

Mjesto održavanja Goražde - BiH

Vrijeme održavanja Termin nije definiran. Prijave u toku.

Teme/Tačke

Treneri/Izlagači

Dodatne informacije: Uskoro više ...

Cijena po učesniku: 0 KM + PDV Ovdje možete pregledati brošuru konferencije u PDF formatu