Prijava seminara BIK2. OPERATIVNA IZVRSNOST I EFIKASNOST (Operational Excellence)


Kome je seminar namijenjen? ►Direktori, rukovodioci i vlasnici procesa u bilo kojoj organizaciji
►Svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizaciji

Mjesto održavanja

Obavijest Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.