Prijava konferencije PIT Hercegovina 2020


Kome je konferencija namijenjena? Konferencija ima za cilj okupljanje rukovodećih i stručnih kadrova proizvodnih kompanija s ciljem ostvarivanja uvida u aktuelne svjetske upravljačke koncepte, metode, trendove i tehnologije, te prezentiranje primjera dobre prakse u domaćim i regionalnim kompanijama.
Konferencija je namjenjena svim proizvodno orijentisanim kompanijama koje direktno ili indirektno podržavaju industrijsku proizvodnju u BiH i regionu bez obzira na industrijsku granu i veličinu.

Mjesto održavanja Mostar, INTERA Tehnološki Park, Bišće polje bb