Raspored Terminski plan održavanja svih otvorenih seminara/treninga


Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry

Raspored zakazanih edukacija
SCM3 - UPRAVLJANJE ZALIHAMA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 16.07.2019.
BIK7 - HRM - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 23.07.2019.
TRR1 - UPRAVLJANJE INOVACIJAMA I RAZVOJEM PROIZVODA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 13.08.2019.
SCM5 - NABAVA - STRATEŠKA I OPERATIVNA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 20.08.2019.
PRO2 - PRODUKTIVNOST I NORMIRANJE OPERACIJA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 27.08.2019.
UPK1 - UPRAVLJANJE KVALITETOM Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 03.09.2019.
LSS1 - LEAN MANAGEMENT - YELLOW BELT Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 10.09.2019.
SCM1 - SCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 01.10.2019.
BIK9 - LEADERSHIP - VJEŠTINE RUKOVOĐENJA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 08.10.2019.
BIK6 - INDUSTRY 4.0 - 4. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA Cijena: 245KM (+ PDV) Početak: 01.11.2019.