Raspored Terminski plan održavanja svih otvorenih seminara/treninga


Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry

Raspored zakazanih edukacija
BIK9 - LEADERSHIP - VJEŠTINE RUKOVOĐENJA Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 25.04.2018.
SCM6 - UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 02.05.2018.
PRO2 - PRODUKTIVNOST I NORMIRANJE OPERACIJA Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 09.05.2018.
UPK2 - SPC - STATISTIČKO UPRAVLJANJE PROCESIMA Cijena: 350KM (+ PDV) Početak: 18.05.2018.
BIK7 - HRM - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 23.05.2018.
LSS5 - LEAN - SIX SIGMA GREEN BELT Cijena: 1850KM (+ PDV) Početak: 29.05.2018.
TRR3 - EFIKASAN PROJEKTNI MENADŽMENT (Project Management) Cijena: 350KM (+ PDV) Početak: 30.05.2018.
BIK4 - KPI - UPRAVLJANJE POMOĆU POKAZATELJA (INDIKATORA) Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 13.06.2018.
UPK1 - UPRAVLJANJE KVALITETOM Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 20.06.2018.
SCM4 - EFIKASNO PLANIRANJE PROIZVODNJE Cijena: 350KM (+ PDV) Početak: 27.06.2018.
SCM2 - PREDVIĐANJE POTRAŽNJE Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 27.06.2018.
BIK6 - INDUSTRY 4.0 - 4. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA Cijena: 200KM (+ PDV) Početak: 29.06.2018.
BIK2 - OPERATIVNA IZVRSNOST I EFIKASNOST (Operational Excellence) Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 04.07.2018.
SCM5 - NABAVA - STRATEŠKA I OPERATIVNA Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 11.07.2018.
LSS1 - LEAN MANAGEMENT - YELLOW BELT Cijena: 350KM (+ PDV) Početak: 18.07.2018.