Raspored Terminski plan održavanja svih otvorenih seminara/treninga


Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry

Raspored zakazanih edukacija
BIK6 - INDUSTRY 4.0 - 4. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA Cijena: 245KM (+ PDV) Početak: 15.09.2018.
IATF 16949:2016 - IATF 16949:2016 - Osnove i zahtjevi standarda Cijena: 495KM (+ PDV) Početak: 19.09.2018.
IATF 16949:2016 - IATF 16949:2016 – Interni audit Cijena: 495KM (+ PDV) Početak: 21.09.2018.
LSS4 - LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT Cijena: 350KM (+ PDV) Početak: 25.09.2018.
BIK8 - VJEŠTINA PREZENTIRANJA I MODERIRANJA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 05.10.2018.
SCM6 - EFIKASNO UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM Cijena: 445KM (+ PDV) Početak: 09.10.2018.
BIK7 - HRM - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 19.10.2018.
TRR1 - UPRAVLJANJE INOVACIJAMA I RAZVOJEM PROIZVODA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 23.10.2018.
BIK9 - LEADERSHIP - VJEŠTINE RUKOVOĐENJA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 31.10.2018.
SCM1 - SCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Cijena: 350KM (+ PDV) Početak: 07.11.2018.
PRO1 - PROIZVODNI I OPERATIVNI MENADŽMENT Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 16.11.2018.
UPK1 - UPRAVLJANJE KVALITETOM Cijena: 350KM (+ PDV) Početak: 21.11.2018.
SCM3 - UPRAVLJANJE ZALIHAMA Cijena: 350KM (+ PDV) Početak: 05.12.2018.
PRO2 - PRODUKTIVNOST I NORMIRANJE OPERACIJA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 12.12.2018.
BIK2 - OPERATIVNA IZVRSNOST I EFIKASNOST (Operational Excellence) Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 19.12.2018.
TRR3 - EFIKASAN PROJEKTNI MENADŽMENT (Project Management) Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 09.01.2019.
SCM4 - EFIKASNO PLANIRANJE PROIZVODNJE Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 16.01.2019.