Raspored Terminski plan održavanja svih otvorenih seminara/treninga


Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry

Raspored zakazanih edukacija
- KAKO POSTATI INOVATIVNA ORGANIZACIJA? Cijena: 445KM (+ PDV) Početak: 22.03.2019.
PRO4 - EFIKASNO ODRŽAVANJE Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 27.03.2019.
TRR2 - B2B PRODAJA I MARKETING Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 03.04.2019.
SCM2 - PREDVIĐANJE POTRAŽNJE Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 10.04.2019.
PRO1 - PROIZVODNI I OPERATIVNI MENADŽMENT Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 16.04.2019.
BIK9 - LEADERSHIP - VJEŠTINE RUKOVOĐENJA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 23.04.2019.
LSS4 - LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 07.05.2019.
SCM6 - EFIKASNO UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM Cijena: 445KM (+ PDV) Početak: 15.05.2019.
UPK1 - UPRAVLJANJE KVALITETOM Cijena: 350KM (+ PDV) Početak: 21.05.2019.
BIK7 - HRM - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 28.05.2019.
SCM5 - NABAVA - STRATEŠKA I OPERATIVNA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 18.06.2019.
SCM3 - UPRAVLJANJE ZALIHAMA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 16.07.2019.