Raspored Terminski plan održavanja svih otvorenih seminara/treninga


Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry

Raspored zakazanih edukacija
- ONLINE WEBINAR 4: Poslovni modeli za predstojeću krizu Cijena: 0KM (+ PDV) Početak: 09.07.2020.
BIK6 - INOVATIVNI POSLOVNI MODELI Cijena: 495KM (+ PDV) Početak: 15.07.2020.
BIK5 - UPRAVLJANJE RIZICIMA U POSLOVANJU (Risk Management) Cijena: 400KM (+ PDV) Početak: 06.08.2020.
SCM4 - EFIKASNO PLANIRANJE PROIZVODNJE Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 03.09.2020.
BIK7 - HRM - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 10.09.2020.
PRO2 - PRODUKTIVNOST I NORMIRANJE OPERACIJA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 08.10.2020.
TRR3 - EFIKASAN PROJEKTNI MENADŽMENT (Project Management) Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 05.11.2020.