Raspored Terminski plan održavanja svih otvorenih seminara/treninga


Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry

Raspored zakazanih edukacija
SCM6 - UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 17.01.2018.
UPK4 - SISTEMI UPRAVLJANJA KVALITETOM Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 24.01.2018.
BIK3 - KRIZNI MENADŽMENT (Crises Management) Cijena: 195KM (+ PDV) Početak: 31.01.2018.
TRR4 - TEKSTILNE TEHNOLOGIJE Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 07.02.2018.
LSS3 - ŠTA JE LEAN - SIX SIGMA? Cijena: 100KM (+ PDV) Početak: 09.02.2018.
BIK8 - VJEŠTINA PREZENTIRANJA I MODERIRANJA Cijena: 300KM (+ PDV) Početak: 14.02.2018.
SCM1 - SCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Cijena: 350KM (+ PDV) Početak: 21.02.2018.
PRO4 - EFIKASNO ODRŽAVANJE Cijena: 350KM (+ PDV) Početak: 27.02.2018.