Raspored Terminski plan održavanja svih otvorenih seminara/treninga


Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry

Raspored zakazanih edukacija
PRO4 - EFIKASNO ODRŽAVANJE Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 22.05.2019.
LSS1 - LEAN MANAGEMENT - YELLOW BELT Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 29.05.2019.
SCM1 - SCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 11.06.2019.
UPK1 - UPRAVLJANJE KVALITETOM Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 18.06.2019.
PRO2 - PRODUKTIVNOST I NORMIRANJE OPERACIJA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 02.07.2019.
SCM3 - UPRAVLJANJE ZALIHAMA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 16.07.2019.
BIK7 - HRM - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 23.07.2019.
SCM5 - NABAVA - STRATEŠKA I OPERATIVNA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 20.08.2019.