Program: Lean - Six Sigma - Modul: LSS5

LEAN - SIX SIGMA GREEN BELT


Opis seminara/treninga Lean i Six Sigma su metode upravljanja poslovanjem koje su već pronašle masovnu primjenu širom svijeta, a pojedinci i organizacije koje ih poznaju mogu da govore univerzalnim globalnim “jezikom“ industrije i poslovnih operacija.

Lean (Vitko) predstavlja metodologiju (filozofiju) organizovanja procesa s ciljem maksimizacije njegove efikasnosti korištenjem (5) određenih principa a kroz eliminisanje svih (7) vrsta otpada.
Kao rezultat se nameće poslovanje samo kroz procese koji dodaju vrijednost za kupca (EFIKASNOST).

Six Sigma (6 standardnih devijacija) predstavlja metodu unapređenja postojećih ili uvođenja novih procesa/proizvoda s ciljem centriranja i smanjenja varijacija procesnih/produktnih performansi a kroz strukturirano vođenje projekata.
Kao rezultat se postiže siguran kvalitet proizvoda/usluge/procesa (NULA GREŠAKA).

Lean - Six Sigma Green Belt ciklus obuke čine 10 dana treninga podjeljenih u nekoliko blokova u trajanju od 3-4 mjeseca, a u same treninge je uključeno mnogo vježbi i praktičnih primjera.

Posebna specifičnost i pogodnost ciklusa obuke je da učesnici u vlastitim kompanijama realizuju projekak unapređenja ili reorganizacije procesa. Ciljevi projekta su obučavanje polaznika obuke s jedne strane, ali i ostvarivanje direktne finansijske uštede s druge strane. Trener na ciklusu obavljaju ulogu mentora na projektima.

Projekti se izvodi po DMAIC metodologiji (Definiši-Izmjeri-Analiziraj-Unaprijedi-Kontroliši).

U dogovoru sa učesnicima obuke, mogući su obilasci pogona kompanija učesnika trening ciklusa.


Cilj seminara/treninga Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti napredne vještine optimizacije procesa.

Nakon ostvarenog početnog uvida u metode Lean i Six Sigma na treningu za Yellow Belt, na ovom su programu primarni ciljevi, pored produbljivanja teoretskih podloga, usvojiti metodičke vještine rada po DMAIC projektnom i procesnom pristupu, ovladati statističkim alatima za upravljanje procesima uklj. pojedina softverska rješenja, kao i steći napredno znanje o efikasnom uklanjanju gubitaka (rasipanja). Pri tome će duh i konceptualne smjernice Lean menadžmenta, tj. Toyota škole upravljanja proizvodnjom igrati ključnu ulogu.

Stečeni certifikat Green Belt daje nosiocima pravo da ubuduće vrše ulogu projekt i proces menadžera po metodi Lean - Six Sigma.

Realizacijom pilot-projekta na konkretnom problemu u vlastitim kompanijama, učesnici će kroz praktičan rad moći u potpunosti ovladati vještinama unapređenja procesa i poslovanja u cjelini.

Učesnici će steći uvodno ili napredno znanje o slijedećim tehnikama i pojmovima:
• 5S
• Dodavanje vrijednosti i 7 vrsta gubitaka
• 5 principa Lean-a
• DMAIC ciklus
• SIPOC, Glas kupaca i CTQ drvo
• Kanban i Pull / Push sistemi
• A3 / 8D i Ishikawa - Rješavanje problema
• Value stream mapping - Mapiranje procesa
• SPC - Statistička kontrola procesa
• MSA - Analiza mjernog sistema
• Analiza sposobnosti procesa / Cpk
• Kaizen, PDCA i kontinuirano poboljšanje
• SMED i TPM
• Vrijeme takta, ciklusa i procesa
• Poka Yoke
• Hoshin - KPI
• Gemba walk, pogonski i dnevni menadžment
• Brainstorming i planovi akcija
• Standardni rad i procedure

Treneri

Damir Hotić

Zanimanje: diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: Proizvodni inžinjering | Lean | Kaizen
Pogledajte detaljne informacije

Tarik Kadrispahić

Zanimanje: diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: Industrijski menadžment | Lean | Six Sigma | Proizvodni sistemi
Pogledajte detaljne informacije

Jasmin Valjevac

Zanimanje: diplomirani ekonomista
Specijalnost: Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment
Pogledajte detaljne informacije
Kome je trening namijenjen? ►Svi stručni i rukovodeći kadrovi u bilo kojoj organizaciji
►Rukovodioci odjela u kojima je unapređenje procesa od suštinskog značaja: proizvodnja, logistika i SCM, kvalitet, tehnologija, nabava, itd.
►Projekt menadžeri
►Potencijalni saradnici spomenutih kategorija

Ključne tačke treninga ►Teoretske osnove Lean - Six Sigme
►DMAIC ciklus, metode i alati Lean - Six Sigme
►Vođenje projekata po metodi Lean - Six Sigma
►Studije slučaja, vježbe i obilasci pogona
►Pilot projekat optimizacije procesa uz mentorstvo trenera

Mjesto održavanja Villa Ukus Tešanj, Bukva bb, Tešanj

Datum, vrijeme i trajanje Termin nije definiran. Prijave u toku. Trajanje edukacije:
10 cjelodnevnih treninga podjeljenih u 4-5 blokova. Prvi blok se održava 05-06.06.2018. a ostali u dogovoru sa učesnicima. Između blokova rad na projektu.. Planirano trajanje ciklusa obuke je 3-4 mjeseca..

Dodatne informacije: ►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

U slučaju dodatnih želja i potreba za temama mimo našeg standardnog programa, na raspolaganju smo za sve vrste saradnje za koju možemo ponuditi kompetentnu uslugu. Želimo organizacijama koje za određenu temu imaju dovoljan broj kandidata preporučiti održavanje “in-house / kućnih” treninga, jer su u tom slučaju edukacije po uposleniku značajno povoljnije.

Cijena po učesniku: 1950 KM + PDV Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.
Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry
Seminar - Trening

LSS5 - LEAN - SIX SIGMA GREEN BELT
Lean i Six Sigma su metode upravljanja poslovanjem koje su već pronašle masovnu primjenu širom svijeta, a pojedinci i organizacije koje ih poznaju mogu da govore univerzalnim globalnim “jezikom“ industrije i poslovnih operacija.

Lean (Vitko) predstavlja metodologiju (filozofiju) organizovanja procesa s ciljem maksimizacije njegove efikasnosti korištenjem (5) određenih principa a kroz eliminisanje svih (7) vrsta otpada.
Kao rezultat se nameće poslovanje samo kroz procese koji dodaju vrijednost za kupca (EFIKASNOST).

Six Sigma (6 standardnih devijacija) predstavlja metodu unapređenja postojećih ili uvođenja novih procesa/proizvoda s ciljem centriranja i smanjenja varijacija procesnih/produktnih performansi a kroz strukturirano vođenje projekata.
Kao rezultat se postiže siguran kvalitet proizvoda/usluge/procesa (NULA GREŠAKA).

Lean - Six Sigma Green Belt ciklus obuke čine 10 dana treninga podjeljenih u nekoliko blokova u trajanju od 3-4 mjeseca, a u same treninge je uključeno mnogo vježbi i praktičnih primjera.

Posebna specifičnost i pogodnost ciklusa obuke je da učesnici u vlastitim kompanijama realizuju projekak unapređenja ili reorganizacije procesa. Ciljevi projekta su obučavanje polaznika obuke s jedne strane, ali i ostvarivanje direktne finansijske uštede s druge strane. Trener na ciklusu obavljaju ulogu mentora na projektima.

Projekti se izvodi po DMAIC metodologiji (Definiši-Izmjeri-Analiziraj-Unaprijedi-Kontroliši).

U dogovoru sa učesnicima obuke, mogući su obilasci pogona kompanija učesnika trening ciklusa.Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti napredne vještine optimizacije procesa.

Nakon ostvarenog početnog uvida u metode Lean i Six Sigma na treningu za Yellow Belt, na ovom su programu primarni ciljevi, pored produbljivanja teoretskih podloga, usvojiti metodičke vještine rada po DMAIC projektnom i procesnom pristupu, ovladati statističkim alatima za upravljanje procesima uklj. pojedina softverska rješenja, kao i steći napredno znanje o efikasnom uklanjanju gubitaka (rasipanja). Pri tome će duh i konceptualne smjernice Lean menadžmenta, tj. Toyota škole upravljanja proizvodnjom igrati ključnu ulogu.

Stečeni certifikat Green Belt daje nosiocima pravo da ubuduće vrše ulogu projekt i proces menadžera po metodi Lean - Six Sigma.

Realizacijom pilot-projekta na konkretnom problemu u vlastitim kompanijama, učesnici će kroz praktičan rad moći u potpunosti ovladati vještinama unapređenja procesa i poslovanja u cjelini.

Učesnici će steći uvodno ili napredno znanje o slijedećim tehnikama i pojmovima:
• 5S
• Dodavanje vrijednosti i 7 vrsta gubitaka
• 5 principa Lean-a
• DMAIC ciklus
• SIPOC, Glas kupaca i CTQ drvo
• Kanban i Pull / Push sistemi
• A3 / 8D i Ishikawa - Rješavanje problema
• Value stream mapping - Mapiranje procesa
• SPC - Statistička kontrola procesa
• MSA - Analiza mjernog sistema
• Analiza sposobnosti procesa / Cpk
• Kaizen, PDCA i kontinuirano poboljšanje
• SMED i TPM
• Vrijeme takta, ciklusa i procesa
• Poka Yoke
• Hoshin - KPI
• Gemba walk, pogonski i dnevni menadžment
• Brainstorming i planovi akcija
• Standardni rad i procedure
Ključne tačke treninga:
►Teoretske osnove Lean - Six Sigme
►DMAIC ciklus, metode i alati Lean - Six Sigme
►Vođenje projekata po metodi Lean - Six Sigma
►Studije slučaja, vježbe i obilasci pogona
►Pilot projekat optimizacije procesa uz mentorstvo trenera
Kome je trening namijenjen?
►Svi stručni i rukovodeći kadrovi u bilo kojoj organizaciji
►Rukovodioci odjela u kojima je unapređenje procesa od suštinskog značaja: proizvodnja, logistika i SCM, kvalitet, tehnologija, nabava, itd.
►Projekt menadžeri
►Potencijalni saradnici spomenutih kategorija
Predavači:
► Damir Hotić (Proizvodni inžinjering | Lean | Kaizen)
► Tarik Kadrispahić (Industrijski menadžment | Lean | Six Sigma | Proizvodni sistemi)
► Jasmin Valjevac (Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment)
Mjesto:
Villa Ukus Tešanj, Bukva bb, Tešanj
Vrijeme:
Termin nije definiran. Prijave u toku.
CIJENA PO UČESNIKU:
1950KM + (PDV)
AKCIJA 3+1: ZA 3 UČESNIKA IZ ISTE FIRME UČEŠĆE ČETVRTOG JE BESPLATNO.
►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.