Program: Tržište & Razvoj - Modul: TRR3

EFIKASAN PROJEKTNI MENADŽMENT (Project Management)


Opis seminara/treninga Projekat je kompleksna forma jednokratnog i privremenog izvršavanja raznih djelatnosti koja u sebi objedinjuje brojne resurse, aktivnosti i objekte, a pri tome se često zanemaruje činjenica da se svaki uspješan projekat mora voditi kao de facto kompanija. On ima svoju misiju, ciljeve, resurse, strukture, kadrove, budžet, troškove i, naravno, ocjenu uspješnosti. Poznavanje vođenja projekata može predstavljati značajan tas na vagi uspjeha ili neuspjeha.
Mnoge aktivnosti, poslovi i operacije u današnjem svijetu se izvode na principima projektnog pristupa, te je zbog toga veoma značajno ovladati vještinama vođenja ovakve forme poslovanja. Bez obzira na veličinu, obim ili značaj projekta, bez obzira na granu industrije i segment organizacije, projekti su postali neizostavni dio poslovnih aktivnosti koje treba planirati i realizirati koristeći sve tehnike i pravila rukovodnih i upravljačkih (menadžerskih) disciplina.

Cilj seminara/treninga Kurs je pripremljen tako da uvede polaznike u sve glavne oblasti Project Management-a po metodologiji PMI (Project Management Institute - Instituta koji obezbjeđuje globalno priznatu certifikaciju iz oblasti projekt menadžmenta). Kurs obuhvata 5 faznih cjelina svakog projekta: inicijacija, planiranje, izvršavanje, nadzor i kontrola, te zatvaranje. Predavač je certificiran prema međunarodno priznatom sistemu Project Management Professional (PMP) Certified.
Takođe će se obraditi osnove 10 stručnih područja projekt menadžmenta, a neke od njih su: upravljanje vremenom i rokovima na projektu, upravljanje projektnim budžetom i troškovima, upravljanje kvalitetom, upravljanje ljudskim resursima, te upravljanje rizikom na projektu.
Nakon završenog kursa očekuje se da polaznici svhate koncept projekt menadžmenta, njegove osnovne postavke, kao i njegovu primjenu u stvarnim projektima. Za one koji žele produbiti znanje iz ove oblasti na naprednim kursevima, ovaj seminar služa kao polazna osnova.

Trener

Jasmin Valjevac

Zanimanje: diplomirani ekonomista
Specijalnost: Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment
Pogledajte detaljne informacije
Kome je trening namijenjen? ►Svi trenutni i budući rukovodioci ili učesnici projekata
►Trenutni projekt menadžeri koji žele adekvatnu pripremu za stjecanje diplome PMP
►Svi zainteresirani uposlenici koji žele naučiti više o projekt menadžmentu

Ključne tačke treninga ►Uvod u upravljanje projektima
►Metodologije upravljanja projektima
►Koraci i segmenti projekta: Inicijacija, planiranje, izvršavanje, nadzor i kontrola, te zatvaranje projekta.
►Primjeri, vježbe i studije slučaja

Mjesto održavanja Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo

Datum, vrijeme i trajanje Termin nije definiran. Prijave u toku. Trajanje edukacije:
2 dana, intenzivno.

Dodatne informacije: ►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

U slučaju dodatnih želja i potreba za temama mimo našeg standardnog programa, na raspolaganju smo za sve vrste saradnje za koju možemo ponuditi kompetentnu uslugu. Želimo organizacijama koje za određenu temu imaju dovoljan broj kandidata preporučiti održavanje “in-house / kućnih” treninga, jer su u tom slučaju edukacije po uposleniku značajno povoljnije.

Cijena po učesniku: 395 KM + PDV Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.
Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry
Seminar - Trening

TRR3 - EFIKASAN PROJEKTNI MENADŽMENT (Project Management)
Projekat je kompleksna forma jednokratnog i privremenog izvršavanja raznih djelatnosti koja u sebi objedinjuje brojne resurse, aktivnosti i objekte, a pri tome se često zanemaruje činjenica da se svaki uspješan projekat mora voditi kao de facto kompanija. On ima svoju misiju, ciljeve, resurse, strukture, kadrove, budžet, troškove i, naravno, ocjenu uspješnosti. Poznavanje vođenja projekata može predstavljati značajan tas na vagi uspjeha ili neuspjeha.
Mnoge aktivnosti, poslovi i operacije u današnjem svijetu se izvode na principima projektnog pristupa, te je zbog toga veoma značajno ovladati vještinama vođenja ovakve forme poslovanja. Bez obzira na veličinu, obim ili značaj projekta, bez obzira na granu industrije i segment organizacije, projekti su postali neizostavni dio poslovnih aktivnosti koje treba planirati i realizirati koristeći sve tehnike i pravila rukovodnih i upravljačkih (menadžerskih) disciplina.

Kurs je pripremljen tako da uvede polaznike u sve glavne oblasti Project Management-a po metodologiji PMI (Project Management Institute - Instituta koji obezbjeđuje globalno priznatu certifikaciju iz oblasti projekt menadžmenta). Kurs obuhvata 5 faznih cjelina svakog projekta: inicijacija, planiranje, izvršavanje, nadzor i kontrola, te zatvaranje. Predavač je certificiran prema međunarodno priznatom sistemu Project Management Professional (PMP) Certified.
Takođe će se obraditi osnove 10 stručnih područja projekt menadžmenta, a neke od njih su: upravljanje vremenom i rokovima na projektu, upravljanje projektnim budžetom i troškovima, upravljanje kvalitetom, upravljanje ljudskim resursima, te upravljanje rizikom na projektu.
Nakon završenog kursa očekuje se da polaznici svhate koncept projekt menadžmenta, njegove osnovne postavke, kao i njegovu primjenu u stvarnim projektima. Za one koji žele produbiti znanje iz ove oblasti na naprednim kursevima, ovaj seminar služa kao polazna osnova.
Ključne tačke treninga:
►Uvod u upravljanje projektima
►Metodologije upravljanja projektima
►Koraci i segmenti projekta: Inicijacija, planiranje, izvršavanje, nadzor i kontrola, te zatvaranje projekta.
►Primjeri, vježbe i studije slučaja
Kome je trening namijenjen?
►Svi trenutni i budući rukovodioci ili učesnici projekata
►Trenutni projekt menadžeri koji žele adekvatnu pripremu za stjecanje diplome PMP
►Svi zainteresirani uposlenici koji žele naučiti više o projekt menadžmentu
Predavači:
► Jasmin Valjevac (Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment)
Mjesto:
Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo
Vrijeme:
Termin nije definiran. Prijave u toku.
CIJENA PO UČESNIKU:
395KM + (PDV)
AKCIJA 3+1: ZA 3 UČESNIKA IZ ISTE FIRME UČEŠĆE ČETVRTOG JE BESPLATNO.
►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.