Program: Business & Kadrovi - Modul: BIK12

VJEŠTINE KOMUNIKACIJE I TIMSKI RAD


Opis seminara/treninga Riječi imaju svoju moć. One postaju ili saveznik onoga koji ih izgovara ili se mogu usmjeriti protiv govornika. Ovladajte vještinama komunikacije i neka vaš riječi i javni nastup postanu vaš najjači saveznik.

Komunikacijom rješavamo probleme, donosimo važne i manje važne odluke i pretvaramo rad pojedinaca u produktivan timski rad koji ima jedan cilj - zajednički uspjeh. Snaga kompanije leži u dobrom upravljanju ljudskim resursima i njihovoj komunikaciji, a snaga tima leži u dobroj organizaciji i u timskom duhu.
Za one koji misle da je komunikacija urođena, dobra vijest je da se vještina komunikacije uči, timski rad također.

Cilj seminara/treninga ►Veštine i tehnike komunikacije, odlučivanja i rješavanja problema
►Važnost tj. ravnopravnost svih članova tima
►Predanost zajedničkom projektu
►Primjeri iz stvarnog života (kako to ne treba raditi odnosno treba raditi)
►Teorijski nastavni materijali
►Praktična vježba.


Trener

Anela Kukuljac Valjevac

Zanimanje: MBA - Master of Business Administration
Specijalnost: Ljudski resursi | Leadership | Soft skills
Pogledajte detaljne informacije
Kome je trening namijenjen? ►Svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizaciji
►Studenti i budući saradnici spomenutih kategorija
►Kompanijama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih vještina

Mjesto održavanja Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo

Datum, vrijeme i trajanje Termin:
12.02.2021 9:00 - 12.02.2021 17:00
13.02.2021 9:00 - 13.02.2021 16:00

Trajanje edukacije:
2 dana, intenzivno.

Dodatne informacije: ►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.


U slučaju dodatnih želja i potreba za temama mimo našeg standardnog programa, na raspolaganju smo za sve vrste saradnje za koju možemo ponuditi kompetentnu uslugu. Želimo organizacijama koje za određenu temu imaju dovoljan broj kandidata preporučiti održavanje “in-house / kućnih” treninga, jer su u tom slučaju edukacije po uposleniku značajno povoljnije.

Cijena po učesniku: 395 KM + PDV Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.
Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry
Seminar - Trening

BIK12 - VJEŠTINE KOMUNIKACIJE I TIMSKI RAD
Riječi imaju svoju moć. One postaju ili saveznik onoga koji ih izgovara ili se mogu usmjeriti protiv govornika. Ovladajte vještinama komunikacije i neka vaš riječi i javni nastup postanu vaš najjači saveznik.

Komunikacijom rješavamo probleme, donosimo važne i manje važne odluke i pretvaramo rad pojedinaca u produktivan timski rad koji ima jedan cilj - zajednički uspjeh. Snaga kompanije leži u dobrom upravljanju ljudskim resursima i njihovoj komunikaciji, a snaga tima leži u dobroj organizaciji i u timskom duhu.
Za one koji misle da je komunikacija urođena, dobra vijest je da se vještina komunikacije uči, timski rad također.

►Veštine i tehnike komunikacije, odlučivanja i rješavanja problema
►Važnost tj. ravnopravnost svih članova tima
►Predanost zajedničkom projektu
►Primjeri iz stvarnog života (kako to ne treba raditi odnosno treba raditi)
►Teorijski nastavni materijali
►Praktična vježba.

Ključne tačke treninga:
Soft skills i „trikovi“ za bolje rezultate svakodnevnog rada, recepti za bolje odnose unutar firme
Vještine poslovne komunikacije, urođeno, naučeno ili naučivo štivo
Upravljanje vremenom i lična efikasnost
Kako držati fokus na onome zbog čega je fokus na nama
Kako motivirati uposlenike
Tehnike davanja korektivnog i pozitivnog feedback-a
Neverbalna komunikacija
Kome je trening namijenjen?
►Svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizaciji
►Studenti i budući saradnici spomenutih kategorija
►Kompanijama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih vještina
Predavači:
► Anela Kukuljac Valjevac (Ljudski resursi | Leadership | Soft skills)
Mjesto:
Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo
Vrijeme:
Termin:
12.02.2021 09:00 - 17:00
13.02.2021 09:00 - 16:00

CIJENA PO UČESNIKU:
395KM + (PDV)
AKCIJA 3+1: ZA 3 UČESNIKA IZ ISTE FIRME UČEŠĆE ČETVRTOG JE BESPLATNO.
►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.