Program: Business & Kadrovi - Modul: BIK12

Vještine komunikacije i timski rad


Opis seminara/treninga Riječi imaju svoju moć. One postaju ili saveznik onoga koji ih izgovara ili se mogu usmjeriti protiv govornika. Ovladajte vještinama komunikacije i neka vaše riječi postanu vaš najjači saveznik.

Komunikacijom rješavamo probleme, donosimo važne i manje važne odluke i pretvaramo rad pojedinaca u produktivan timski rad koji ima jedan cilj - zajednički uspjeh. Snaga kompanije leži u dobrom upravljanju ljudskim resursima i njihovoj komunikaciji, a snaga tima leži u dobroj organizaciji i u timskom duhu.
Za one koji misle da je komunikacija urođena, dobra vijest je da se vještina komunikacije uči.

Cilj seminara/treninga Ovaj trening vas vodi na put do uspješne komunikacije. Skupa ćemo otkriti
šta stoji u pozadini efikasne komunikacije, kao i provjerene dobre i
efektivne prakse komunikacije. Koju ulogu emocije, govor tijela i sam jezik
koji govorimo ima u načinu na koji komuniciramo? Šta su dva stuba svake
kvalitetne komunikacije?
Koje predrasude imamo o konfliktima? Šta stoji u pozadini konflikta?

Trener

Anela Kukuljac Valjevac

Zanimanje: MBA - Master of Business Administration
Specijalnost: Ljudski resursi | Leadership | Soft skills
Pogledajte detaljne informacije
Kome je trening namijenjen? ► Kompanijama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih vještina
► Svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizaciji

Ključne tačke treninga ► Vještine komunikacije, urođeno, naučeno ili naučivo štivo
► Efikasna komunikacija
► Upravljanje emocijama
► Asertivno upravljanje konfliktnim situacijama
► Neverbalna komunikacija

Mjesto održavanja Hotel Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža - Sarajevo

Datum, vrijeme i trajanje Termin:
25.02.2022 9:00 - 25.02.2022 17:00
26.02.2022 9:00 - 26.02.2022 16:00

Trajanje edukacije:
2 dana, intenzivno.

Dodatne informacije: ►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.


U slučaju dodatnih želja i potreba za temama mimo našeg standardnog programa, na raspolaganju smo za sve vrste saradnje za koju možemo ponuditi kompetentnu uslugu. Želimo organizacijama koje za određenu temu imaju dovoljan broj kandidata preporučiti održavanje “in-house / kućnih” treninga, jer su u tom slučaju edukacije po uposleniku značajno povoljnije.

Cijena po učesniku: 395 KM + PDV Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.
Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry
Seminar - Trening

BIK12 - Vještine komunikacije i timski rad
Riječi imaju svoju moć. One postaju ili saveznik onoga koji ih izgovara ili se mogu usmjeriti protiv govornika. Ovladajte vještinama komunikacije i neka vaše riječi postanu vaš najjači saveznik.

Komunikacijom rješavamo probleme, donosimo važne i manje važne odluke i pretvaramo rad pojedinaca u produktivan timski rad koji ima jedan cilj - zajednički uspjeh. Snaga kompanije leži u dobrom upravljanju ljudskim resursima i njihovoj komunikaciji, a snaga tima leži u dobroj organizaciji i u timskom duhu.
Za one koji misle da je komunikacija urođena, dobra vijest je da se vještina komunikacije uči.

Ovaj trening vas vodi na put do uspješne komunikacije. Skupa ćemo otkriti
šta stoji u pozadini efikasne komunikacije, kao i provjerene dobre i
efektivne prakse komunikacije. Koju ulogu emocije, govor tijela i sam jezik
koji govorimo ima u načinu na koji komuniciramo? Šta su dva stuba svake
kvalitetne komunikacije?
Koje predrasude imamo o konfliktima? Šta stoji u pozadini konflikta?
Ključne tačke treninga:
► Vještine komunikacije, urođeno, naučeno ili naučivo štivo
► Efikasna komunikacija
► Upravljanje emocijama
► Asertivno upravljanje konfliktnim situacijama
► Neverbalna komunikacija
Kome je trening namijenjen?
► Kompanijama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih vještina
► Svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizaciji
Predavači:
► Anela Kukuljac Valjevac (Ljudski resursi | Leadership | Soft skills)
Mjesto:
Hotel Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža - Sarajevo
Vrijeme:
Termin:
25.02.2022 09:00 - 17:00
26.02.2022 09:00 - 16:00

CIJENA PO UČESNIKU:
395KM + (PDV)
AKCIJA 3+1: ZA 3 UČESNIKA IZ ISTE FIRME UČEŠĆE ČETVRTOG JE BESPLATNO.
►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.