Targer Škola

Targer Frontline - Škola proizvodnih rukovodilaca


Opis škole Da li smo zadovoljni trenutnom produktivnosti naše kompanije, kvalitetom naših proizvoda i usluga? Da li mislimo da može bolje? Da li mislimo da rukovodioci/poslovođe u našoj kompaniji nisu dostigli svoj puni potencijal, iako su to vrlo vrijedni i stručni uposlenici?

Da bi tražili bolje performanse od naših zaposlenika moramo biti sigurni da posjeduju potrebna znanja i vještine. U savremenom poslovanju brzih promjena i visokih zahtjeva potrebno je unaprijediti vještine rukovođenja počevši od rukovodioca na prvim razinama menadžmenta. Rukovodioci i poslovođe (eng. front-line managers) prve i druge linije ključni su za održavanje kvalitete, produktivnosti kao i za smanjenje troškova samog poslovanja.

Ipak, visokokvalitetne programe obuke za rukovodioce i poslovođe teško je stvoriti i održavati. Kao rezultat toga, potencijal ovih zaposlenika ostaje uglavnom neispunjen, a cijela organizacija ima lošije rezultate poslovanja u skladu s tim.

Tim Targer konsultanata je upravo zbog toga razvio jedinstveni program na osnovu vlastitog iskustva i potreba klijenata. Glavna zamisao programa je da kroz 5+1 trening modula unaprijedi cijeli set rukovodećih vještina polaznika, prožet LEAN filozofijom, a krajnji cilj je poboljšanje ključnih pokazatelja rada pogona/odjela kojima polaznici rukovode. Nastava obiluje primjerima iz prakse kao i vježbama koje će upotpuniti usvajanje novih vještina.

Škola je namijenjena proizvodnim kompanijama koje žele investirati u dugoročnost odnosa sa ključnim ljudima i u njihovu lojalnost, kompanijama koje žele raditi na razvoju ključnih zaposlenika i investirati u unapređenje poslovanja. Škola kroz jedinstvenu tromjesečnu priču ima ključni zadatak da pomogne u stvaranju potpuno kompetetnih rukovodilaca i poslovođa.

U toku Škole polaznici će kroz kombinaciju radionica, sesija individualnog i timskog rada sa Targer trenerima dobiti niz korisnih alata koji su primjenjivi i korisni za njihov razvoj. Između ostalog dati će se odgovori na pitanja: Kako unaprijediti timski duh, kako rukovoditi ljudima? Kako poboljšati kvalitet proizvoda, povećati produktivnost a istovremeno smanjiti troškove kompanije? Na koji način stabilizovati isporuke?

Period održavanja je od marta do maja 2020. a termini i mjesto održavanja će biti usaglašeni sa učesnicima Škole.

Struktura i benefiti učešća ► Učešće na 5+1 jednodnevnih tematskih treninga u periodu od 3 mjeseca
► Upitnik analiza stila rukovođenja i prezentacija mjera za poboljšanje
► Realizacija mini-projekta za unapređenje ili reorganizaciju procesa pod mentorstvom Targer trenera
► Jedna posjeta reprezentativnoj kompaniji u BiH edukativnog karaktera
► Prezentacija projekata i diskusija i certifikat o završenom programu
Kome je škola namijenjna? ► Rukovodiocima pogona i proizvodnje
► Rukovodiocima grupa, timova, odjeljenja i smjena
► Poslovođama u kompanijama
► Kompanijama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih rukovodećih vještina.

Mjesto održavanja Gračanica

Period održavanja Mart - Maj 2020. godine

Teme
Vještine rukovođenja ljudima
TRENERI
Tarik Kadrispahić
MJESTO ODRŽAVANJA
Gračanica ili po dogovoru u sa učesnicima Škole
VRIJEME ODRŽAVANJA
U dogovoru sa učesnicima
TRAJANJE
1 dan, intezivno
OPIS TEME
Da li će dobar radnik biti i dobar poslovođa? Da li se vođa postaje ili rađa? Upravljati ljudima u pogonu i slličnim organizacionim cjelinama nije nimalo jednostavno. Ali i to neko mora. Ovo je jedan od ključnih modula programa za usvajanje znanja šta nas to čini dobrim vođom.
STRUKTURA TEME
► Šta čini dobrog lidera?
► Stilovi rukovođenja i situacijsko rukovođenje
► Bregman koncept rukovođenja
► Unapređivati sebe, tim i organizaciju
► Tehnike naređivanja, obučavanja, motivisanja i delegiranja
► Praktične vježbe, igre i grupni rad
LEAN za operativne rukovodioce
TRENERI
Dr Hadis Bajrić i Damir Hotić
MJESTO ODRŽAVANJA
Gračanica ili po dogovoru u sa učesnicima Škole
VRIJEME ODRŽAVANJA
U dogovoru sa učesnicima
TRAJANJE
1 dan, intezivno
OPIS TEME
Kako unaprijediti poslovne procese koristeći dokazane metode Toyote? Saznajte neophodne korake na treningu za LEAN prilagođenog budućim operativnim rukovodiocima.
STRUKTURA TEME
► Tajna, duh i filozifija Toyota-škole upravljanja kompanijama
► Maksimizacija efikanosti i produktivnosti procesa
► Šta dodaje vrijednost i kako eliminisati 7 vrsta gubitaka?
► Kako trajno rješavati probleme?
► Metode: 5S, SMED, Poka Yoke, vizuelno upravljanje...
► Praktične vježbe, igre i grupni rad
Kako poboljšati produktivnost
TRENERI
Dr Alan Lisica i Damir Hotić
MJESTO ODRŽAVANJA
Gračanica ili po dogovoru u sa učesnicima Škole
VRIJEME ODRŽAVANJA
U dogovoru sa učesnicima
TRAJANJE
1 dan, intezivno
OPIS TEME
Računanje i poboljšavanje produktivnosti s ciljem planiranja i upravljanja troškovima, proizvodnjom, isporukama, kao i performansama uposlenika, je krucijalni dio rada svakog rukovodioca. Posebna pažnja će se posvetiti slučajevima pojedinačne i/ili maloserijske proizvodnje po narudžbi, pri kojoj se moraju izvršiti prilagođavanja kod određivanja vremenskih normi.
STRUKTURA TEME
► Čovjek kao ključni resurs kompanije
► Kako efikasno mjeriti i poboljšavati produktivnost?
► Uvod u studije rada i vremenske norme
► Refa i MTM metode za normiranje
► Kako ne raditi više a uraditi više?
► Praktične vježbe, igre i grupni rad
Timski rad i komunikacija
TRENERI
Anela Kukuljac Valjevac
MJESTO ODRŽAVANJA
Gračanica ili po dogovoru u sa učesnicima Škole
VRIJEME ODRŽAVANJA
U dogovoru sa učesnicima
TRAJANJE
1 dan, intezivno
OPIS TEME
Problemi komunikacije i rada u timu? Tim je skupina ljudi koji rade na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Timski rad ima veliku prednost jer se zajedničkim snagama rješavaju problemi i ostvaruju zadaci.
STRUKTURA TEME
► Na koji način kreirati i održati efikasan timski rad?
► Tehnike napredne poslovne i timske komunikacije
► Integracija novih zaposlenika u tim
► Na koji način procijeniti karakteristike ličnosti članova tima?
► Kako unaprijediti međusobnu komunikaciju članova tima?
► Kako omogućiti kvalitetno i efikasno funkcionisanje tima?
► Praktične vježbe, igre i grupni rad
Upravljanje pogonom
TRENERI
Tarik Kadrispahić
MJESTO ODRŽAVANJA
Gračanica ili po dogovoru u sa učesnicima Škole
VRIJEME ODRŽAVANJA
03.- 04.2020
TRAJANJE
1 dan, intenzivno
OPIS TEME
Proizvodnja ili operacije su ključno mjesto na kojem se dodaje vrijednost i odlučuje o sudbini proizvodne kompanije. Zato je znanje o upravljanju proizvodnjom i operacijama, kvalitetom kao i planiranje same proizvodnje krucijalno za uspješno poslovanje.
STRUKTURA TEME
► Upravljanje ciljevima i resursima kompanije, operativni menadžment
► Produktivnost - efikasnost i efektivnost kao parametri uspješnosti upravljanja
► Planiranje, organizovanje, izbor najboljih ljudi, rukovođenje, kontrola
► Kvalitet proizvoda i procesa
► Planiranje proizvodnje i kapaciteta
► Praktične vježbe, igre i grupni rad
Završna radionica
TRENERI
Targer tim
MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Septembar 2020
TRAJANJE
4h
OPIS TEME
Završna svečanost, prezentacija projekata i dodjela certifikata
STRUKTURA TEME
► Prezentacija projekata
► Završna diskusija o naučenim lekcijama
► Dodjela certifikata
► Svečana zakuska

Trener/i

Damir Hotić

Zanimanje: Diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: Proizvodni inžinjering | Lean | Kaizen
Pogledajte detaljne informacije

Tarik Kadrispahić

Zanimanje: diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: Leadership | Menadžment | Lean | Proizvodni sistemi
Pogledajte detaljne informacije

Hadis Bajrić

Zanimanje: Dr. tehničkih nauka
Specijalnost: SCM - Supply Chain Management | Logistika | Tehnike optimizacije | Kvalitet
Pogledajte detaljne informacije

Jasmin Valjevac

Zanimanje: diplomirani ekonomista
Specijalnost: Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment
Pogledajte detaljne informacije

Alan Lisica

Zanimanje: Doktor tehničkih nauka
Specijalnost: Industrijski menadžment | Kvalitet | Proizvodni sistemi | Upravljanje projektima
Pogledajte detaljne informacije

Dodatne informacije: ► Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak
► Troškove smještaja i prevoza do mjesta održavanja nastave snose učesnici
► Broj učesnika je ograničen na 20 osoba po grupi
► Rezervacija učešća je po uplati 50% od cijene programa na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
► Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja škole u slučaju nedovoljnog broja učesnika.
► Za učesnike iz iste kompanije odobravamo popust, 3+1 gratis

Cijena po učesniku: 1075 KM + PDV Ovdje možete pregledati brošuru škole u PDF formatu