Targer Škola

Targer Frontline PRO - Škola proizvodnih rukovodilaca


Opis škole Da li smo zadovoljni trenutnom produktivnosti naše kompanije, kvalitetom naših proizvoda i usluga? Da li mislimo da može bolje? Da li mislimo da rukovodioci/poslovođe u našoj kompaniji nisu dostigli svoj puni potencijal, iako su to vrlo vrijedni i stručni uposlenici?

Da bi tražili bolje performanse od naših zaposlenika moramo biti sigurni da posjeduju potrebna znanja i vještine. U savremenom poslovanju brzih promjena i visokih zahtjeva potrebno je unaprijediti vještine rukovođenja počevši od rukovodioca na prvim razinama menadžmenta. Rukovodioci i poslovođe (eng. front-line managers) prve i druge linije ključni su za održavanje kvalitete, produktivnosti kao i za smanjenje troškova samog poslovanja.

Ipak, visokokvalitetne programe obuke za rukovodioce i poslovođe teško je stvoriti i održavati. Kao rezultat toga, potencijal ovih zaposlenika ostaje uglavnom neispunjen, a cijela organizacija ima lošije rezultate poslovanja u skladu s tim.

Tim Targer konsultanata je upravo zbog toga razvio jedinstveni program na osnovu vlastitog iskustva i potreba klijenata. Glavna zamisao programa je da kroz 6+1 trening modula unaprijedi cijeli set rukovodećih vještina polaznika, prožet LEAN filozofijom, a krajnji cilj je poboljšanje ključnih pokazatelja rada pogona/odjela kojima polaznici rukovode. Nastava obiluje primjerima iz prakse kao i vježbama koje će upotpuniti usvajanje novih vještina.

Škola je namijenjena proizvodnim kompanijama koje žele investirati u dugoročnost odnosa sa ključnim ljudima i u njihovu lojalnost, kompanijama koje žele raditi na razvoju ključnih zaposlenika i investirati u unapređenje poslovanja. Škola kroz jedinstvenu šestomjesečnu priču ima ključni zadatak da pomogne u stvaranju potpuno kompetetnih rukovodilaca i poslovođa.

U toku škole polaznici će kroz kombinaciju radionica, sesija individualnog i timskog rada sa Targer trenerima dobiti niz korisnih alata koji su primjenjivi i korisni za njihov razvoj. Između ostalog dati će se odgovori na pitanja: Kako unaprijediti timski duh, kako rukovoditi ljudima? Kako poboljšati kvalitet proizvoda, povećati produktivnost a istovremeno smanjiti troškove kompanije? Na koji način stabilizovati isporuke?

Period održavanja je od marta do augusta 2020.

Struktura i benefiti učešća Učešće na 6 tematskih dvodnevnih treninga, u periodu od 6 mjeseci + završna radionica
► Upitnik analiza stila rukovođenja i prezentacija mjera za poboljšanje
► Realizacija mini-projekta za unapređenje ili reorganizaciju procesa pod mentorstvom Targer trenera
► Jedna posjeta reprezentativnoj kompaniji u BiH edukativnog karaktera
► Prezentacija projekata i diskusija i certifikat o završenom programu
Kome je škola namijenjna? ► Rukovodiocima i poslovođama odjela i sektora u proizvodnim kompanijama
► Rukovodiocima pogona i proizvodnje
► Rukovodiocima grupa, timova, odjeljenja i smjena
► Kompanijama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih rukovodećih vještina

Mjesto održavanja Sarajevo

Period održavanja Januar - Juni 2021


Teme
Targer Tornado
TRENERI
Jasmin Valjevac i Barbara Čaušević
MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
06.-07. Mart 2020
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Ukoliko težite postati najbolja verzija sebe na poslovnom i personalnom planu, onda vas pozivamo da nam se pridružite na ovom treningu. Na njemu ćemo svi skupa jedni od drugih učiti o naprednim konceptima personalnog razvoja u današnjem modernom svijetu punom površnosti, odvraćanja pažnje i gubljenja vremena na aktivnosti koje ne dodaju vrijednost našim životima i okruženju.
STRUKTURA TEME
► Napredne životne i poslovne navike
► Osobna motivacija
► Samo-organizacija
► Otvoren i progresivan način razmišljanja (mindset)
► Inovativnost i krativnost
► Planiranje i provođenje ciljeva
► Pridružite nam se i sami dopunite listu karakterstika koje želite razvijati i unaprijediti.
Upravljanje pogonom PRO
TRENERI
Alan Lisica i Muhamed Muminović
MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
08.-09. Maj 2020 - ONLINE
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Proizvodnja ili operacije su ključno mjesto na kojem se dodaje vrijednost i odlučuje o sudbini proizvodne kompanije. Zato je znanje o upravljanju proizvodnjom i operacijama, kvalitetom kao i planiranje same proizvodnje krucijalno za uspješno poslovanje.
STRUKTURA TEME
► Upravljanje ciljevima i resursima kompanije, operativni menadžment
► Produktivnost - efikasnost i efektivnost kao parametri uspješnosti upravljanja
► Planiranje, organizovanje, izbor najboljih ljudi, rukovođenje, kontrola
► Kvalitet proizvoda i procesa
► Planiranje proizvodnje i kapaciteta
► Praktične vježbe, igre i grupni rad
LEAN za operativne rukovodioce PRO
TRENERI
Dr Hadis Bajrić i Damir Hotić
MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
05.-06. Juni 2020 - ONLINE
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Kako unaprijediti poslovne procese koristeći dokazane metode Toyote? Saznajte neophodne korake na treningu za LEAN prilagođenog budućim operativnim rukovodiocima.
STRUKTURA TEME
► Tajna, duh i filozifija Toyota-škole upravljanja kompanijama
► Maksimizacija efikanosti i produktivnosti procesa
► Šta dodaje vrijednost i kako eliminisati 7 vrsta gubitaka?
► Kako trajno rješavati probleme?
► Metode: 5S, SMED, Poka Yoke, vizuelno upravljanje...
► Praktične vježbe, igre i grupni rad
Produktivnost i normiranje operacija
TRENERI
Damir Hotić i Muhamed Muminović
MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
03.-04. Juli 2020
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Sistematično oblikovanje strukture radnog vremena zaposlenika i raspoloživosti mašinskog parka je tijesno povezano sa uspjehom na tržištu. Kompanije koje ne posvećuju dovoljno pažnje normiranju rada, mašinskog vremena, iskorištenja materijala i ostalih elemenata operativnog procesa imaju značajno manji stepen iskorištenju tih resursa.
STRUKTURA TEME
► Uvod u studije rada i vremenske norme
► Refa i MTM metode za normiranje
► Računanje i poboljšanje produktivnosti
► Studije slučaja i vježbe
Leadership - Vještine rukovođenja
TRENERI
Tarik Kadrispahić i Targer Tim
MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
28.-29. August 2020
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Učenje specifičnih sposobnosti poslovnog vođenja podijeljeno je u par glavnih tačaka treninga, koji predstavljaju jedinstven splet potrebnih vještina, tehnika i znanja za svakog lidera. Zato nikako ne propustite jedan od ključnih modula programa i usvojite znanja šta nas to čini dobrim vođom.
STRUKTURA TEME
► Kako graditi znanje i iskustvo i primjenjivati ga u praksi
► Teorija leadership-a - Šta čini dobrog lidera
► Stilovi rukovođenja i situacijski leadership
► Unapređivati sebe, tim i organizaciju
► Razvijanje saradnika u poslovnog ratnika
► Zašto učiti coaching kao menadžersku vještinu
► 7 načina za intenzivnije kreiranje i razvoj poslovnih lidera
Vještine komunikacije
TRENERI
Anela Kukuljac - Valjevac
MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
11.-12. Septembar 2020
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Riječi imaju svoju moć. One postaju ili saveznik onoga koji ih izgovara ili se mogu usmjeriti protiv govornika. Ovladajte vještinama prezentiranja i neka vaš riječi i javni nastup postanu vaš najjači saveznik.
STRUKTURA TEME
► Soft skills i „trikovi“ za bolje rezultate svakodnevnog rada, recepti za bolje odnose unutar firme
► Dobru prezentaciju mjerimo po 12 kriterija, uspješnog prezentatora po samo jednom
► Rad sa grupama, moderiranje grupa, uloga odgovornosti u haosu timskog rada
► Vještine poslovnog pregovaranja, urođeno, naučeno ili naučivo štivo
► Upravljanje vremenom i lična efikasnost
► Kako držati fokus na onome zbog čega je fokus na nama
► Uspješni poslovni modeli, ko ih preporučuje i kome
Završna radionica
TRENERI
Targer tim
MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Septembar 2020
TRAJANJE
4h
OPIS TEME
Završna svečanost, prezentacija projekata i dodjela certifikata
STRUKTURA TEME
► Prezentacija projekata
► Završna diskusija o naučenim lekcijama
► Dodjela certifikata
► Svečana zakuska

Trener/i

Damir Hotić

Zanimanje: Diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: Proizvodni inžinjering | Lean | Kaizen
Pogledajte detaljne informacije

Tarik Kadrispahić

Zanimanje: diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: Leadership | Menadžment | Lean | Proizvodni sistemi
Pogledajte detaljne informacije

Hadis Bajrić

Zanimanje: Dr. tehničkih nauka
Specijalnost: SCM - Supply Chain Management | Logistika | Tehnike optimizacije | Kvalitet
Pogledajte detaljne informacije

Jasmin Valjevac

Zanimanje: diplomirani ekonomista
Specijalnost: Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment
Pogledajte detaljne informacije

Anela Kukuljac Valjevac

Zanimanje: MBA - Master of Business Administration
Specijalnost: Ljudski resursi | Leadership | Soft skills
Pogledajte detaljne informacije

Alan Lisica

Zanimanje: Doktor tehničkih nauka
Specijalnost: Industrijski menadžment | Kvalitet | Proizvodni sistemi | Upravljanje projektima
Pogledajte detaljne informacije

Dodatne informacije: ► Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak
► Troškove smještaja i prevoza do mjesta održavanja nastave snose učesnici
► Broj učesnika je ograničen na 20 osoba po grupi
► Rezervacija učešća je po uplati 50% od cijene programa na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
► Za veće grupe iz iste kompanije odobravamo popust, 3+1 gratis
► Cijena sa popustom po učesniku iznosi 1368 KM + PDV

Cijena po učesniku: 1825