Naš tim Upoznajte tim naših trenera i konsultanata


Jasmin Valjevac

Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment

Tarik Kadrispahić

Industrijski menadžment | Lean | Six Sigma | Proizvodni sistemi

Zoran Đurđević

SCM - Supply Chain Management | Logistika | ERP sistemi

Hadis Bajrić

SCM - Supply Chain Management | Logistika | Tehnike optimizacije | Kvalitet

Almin Šaheta

SCM | Nabava | Menadžment

Damir Hotić

Proizvodni inžinjering | Lean | Kaizen

Ismar Alagić

Proizvodni sistemi | Održavanje | Upravljanje kvalitetom

Samir Pačavar

Tekstilne tehnologije

Muhamed Suljagić

Upravljanje rizicima | Proizvodni inžinjering

Nedim Moranjkić

Upravljanje rizicima | Upravljanje kvalitetom

Ramo Palalić

Menadžment | Leadership

Benjamin Duraković

Razvoj proizvoda | Kvalitet | Statistika

Senad Peljto

SCM - Supply Chain Management | Nabava

Adnan Halilagić

Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment

Damir Delić Đuljić

Leadership | Soft skills | Prodaja i marketing | Projekt menadžment

Advan Begović

Industry 4.0 I Proizvodni menadžment

Anela Kukuljac Valjevac

Ljudski resursi | Leadership | Soft skills

Kasim Tatić

Finansije | Mikroekonomija | Menadžment

Alan Lisica

Industrijski menadžment | Kvalitet | Proizvodni sistemi | Upravljanje projektima

Nihad Ahmić

Supply Chain Management I Upravljanje kvalitetom I Menadžment

Nenad Brkić

STRATEŠKI MARKETING I BREND MENADŽMENT I PRODAJA

Dušan Begović

Upravljanje kvalitetom | Automotive industrija | Standard IATF

Haris Valjevac

Upravljanje kvalitetom | Automotive industrija | Standard IATF

Antonio Zrilić

SCM - Supply Chain Management | Logistika | Nabava | Pregovaranje

Niko Majdandžić

Industrija 4.0, ERP sistemi

Džana Kadrić

Kemal Balihodžić

Marketing | Prodaja | Motivacija