Naš tim Upoznajte tim naših trenera i konsultanata


Jasmin Valjevac

Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment

Tarik Kadrispahić

Leadership | Menadžment | Lean | Proizvodni sistemi

Zoran Đurđević

SCM - Supply Chain Management | Logistika | ERP sistemi

Hadis Bajrić

SCM - Supply Chain Management | Logistika | Tehnike optimizacije | Kvalitet

Almin Šaheta

SCM | Nabava | Menadžment

Damir Hotić

Proizvodni inžinjering | Lean | Kaizen

Ismar Alagić

Proizvodni sistemi | Održavanje | Upravljanje kvalitetom

Samir Pačavar

Tekstilne tehnologije

Muhamed Suljagić

Upravljanje rizicima | Proizvodni inžinjering

Nedim Moranjkić

Upravljanje rizicima | Upravljanje kvalitetom

Ramo Palalić

Menadžment | Leadership

Benjamin Duraković

Razvoj proizvoda | Kvalitet | Statistika

Senad Peljto

SCM - Supply Chain Management | Nabava

Adnan Halilagić

Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment

Damir Delić Đuljić

Leadership | Soft skills | Prodaja i marketing | Projekt menadžment

Advan Begović

Industry 4.0 I Proizvodni menadžment

Anela Kukuljac Valjevac

Ljudski resursi | Leadership | Soft skills

Kasim Tatić

Finansije | Mikroekonomija | Menadžment

Alan Lisica

Industrijski menadžment | Kvalitet | Proizvodni sistemi | Upravljanje projektima

Nihad Ahmić

Supply Chain Management I Upravljanje kvalitetom I Menadžment

Dušan Begović

Upravljanje kvalitetom | Automotive industrija | Standard IATF

Haris Valjevac

Upravljanje kvalitetom | Automotive industrija | Standard IATF

Antonio Zrilić

SCM - Supply Chain Management | Logistika | Nabava | Pregovaranje

Emir Džanić

Upravljanje inovacijama | Management | Organizaciona kultura

Snježana Šlabek

Ljudski resursi | Management | Digitalna kultura| Upravljanje znanjem i inovacijama

Niko Majdandžić

Industrija 4.0, ERP sistemi

Kemal Balihodžić

Marketing | Prodaja | Motivacija

Adis Muminović

Razvoj i dizajn proizvoda | Izrada prototipova | Programiranje

Đorđe Maričić

Vještine komunikacije i prezentiranja | Upravljanje ljudskim resursima | Organizacija

Darko Spasojević

Upravljanje projektima | Digitalna transformacija | ERP | APS

Maja Hadžiselimović

Robotika I Informatika

Nermana Ajanović-Hajdarpašić

Projekti razvoja tržišta rada (kreiranje radnih mjesta i zapošljavanje, razvoj vještina, poduzetništvo), analiza tržišta rada i employer branding