Specijalnost:
Ljudski resursi | Leadership | Soft skills

Linkedin profil

Anela Kukuljac Valjevac

Titula/Zanimanje: Magistar ekonomskih nauka
Radna pozicija: Izvršni direktor HRM-a
Firma/Organizacija: Phoenix Pharma BiH

Kratka biografija: Profesionalna menadžerica, u posljednjih 5 godina direktorica ljudskih resursa u kompaniji Phoenix Pharma BiH. Sa menadžmentom ljudskih resursa kao osnovnim profesionalnim interesovanjem, u Targer E&C radi na temama prvenstveno vezanim za HR. Magistrica menadžmenta na Univerzitetu u Sarajevu, a završila i MBA Cotrugli studije u Zagrebu. Ranije radila u Hypo Alpe Adria banci, također na rukovodećim HR pozicijama.
TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA:

► VJEŠTINA PREZENTIRANJA I MODERIRANJA