Specijalnost:
STRATEŠKI MARKETING I BREND MENADŽMENT I PRODAJA

CV trenera

Nenad Brkić

Titula/Zanimanje: doktor ekonomskih nauka
Radna pozicija: PROFESOR | KONSULTANT
Firma/Organizacija: Ekonomski fakultet Sarajevo

Kratka biografija: Prof. dr. Nenad Brkić je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Doktorirao je 2002. godine iz oblasti poslovnog upravljanja. Boravio je na studijskim usavršavanjima na brojnim svjetskim univerzitetima, među kojima su University of Oxford, University of Cambridge, Japan Productivity Center Tokyo, Bled School of Management, London School of Economics i Harvard Business School. Profesor Brkić je specijalista iz oblasti strateškog marketinga, brand menadžmenta, marketing komuniciranja te prodaje i prodajnog menadžmenta. Napisao je više knjiga iz oblasti marketinga, kao i brojne članke u časopisima. Učestvovao je sa prilozima na više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija. Profesor Brkić je, također, česti predavač na različitim in-company poslovnim treninzima i seminarima u BiH. Član je AMA - American Marketing Association i IAA - International Advertising Association. Profesor Brkić je marketing i prodajni konsultant za neke od vodećih kompanija u Bosni i Hercegovini.
TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA: