Specijalnost:

CV trenera

Džana Kadrić

Titula/Zanimanje: DR. TEHNIČKIH NAUKA
Radna pozicija: Profesor | Konsultant | Autor
Firma/Organizacija: Mašinski fakultet u Sarajevu

Kratka biografija:
TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA: