Specijalnost:
Projektovanje I automatizacija I softveri

Linkedin profil

Seudin Softić

Titula/Zanimanje: Magistar inženjer elektrotehnike
Radna pozicija: Direktor
Firma/Organizacija: Autotech d.o.o., Velenje, Slovenija, Autotech BH d.o.o. Bosna i Hercegovina

Kratka biografija: Seudin Softić je 2012. godine diplomirao na smijeru automazitacija i postrojenje na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Ljubljani. Poslije uspješno zaključenog studiranja, zaposlio se u kompanije Gorenje d.d., gdje je pokrivao poziciju elektro projektanta, smijer autoindustrija. Uz redovan posao odlučio se na unaprijeđenje svog znanja na master studiju na Fakultetu za energetiku Univerziteta u Mariboru.
Kroz proces rada stvara mu se ideja o pokretanju vlastite kompanije. Počinje blisko da surađuje sa SAŠA inkubatorom, čije je sjedište u Velenju. Nakon niza obuka, usavršavanja pokreće vlastiti biznis i firmu Autotech d.o.o., sa sjedištem u Velenju. Osnovna djelatnost Autotech d.o.o. je pružanje usluga iz oblasti automatizacije i robotizacije.

TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA: