Prijava konferencije EU4BusinessRecovery Javni poziv za prijavu interesa u metalnoj i drvnoj industriji - INFO sesija


Molimo kliknite ovdje za generisanje potvrdnog koda.

Kome je konferencija namijenjena? Predstavnicima kompanija koje su zainteresirane da apliciraju na ovaj Javni poziv.

Mjesto održavanja Online - platforma MS Teams