Lean - Six Sigma pregled seminara i edukacija


Mogu li se japanski mentalitet, smisao za efikasnu organizaciju i nedostatak prirodnih resursa kopirati širom svijeta? Upravo zato što ne mogu, nastao je skup pravila, metoda i vještina koji će ljudima i organizacijama omogućiti da oponašaju (idealizirani) japanski način rada. Bez duha ili pravila Lean metodologije danas je efikasno poslovanje organizacije bilo kojeg tipa širom svijeta postalo nezamislivo. Praksa je pokazala da oni koji to pravovremeno ne prepoznaju vrlo brzo dolaze u težak tržišni položaj.