Upravljanje kvalitetom pregled seminara i edukacija


Kod nas kvalitet nisu samo „standardi i certifikati“. Kvalitet postavljamo kao vlastitu filozofiju poslovanja, pri tome koristeći sve dostupne i smislene metode za postizanje tog kvaliteta, tj. ispunjavanja i prevazilaženja klijentovih očekivanja. A klijent je bilo koji unutrašnji ili vanjski korisnik našeg proizvoda, usluge, informacije, dokumenta, itd. Upravo tu filozofiju i metode želimo prenijeti i klijentima.