Tržište & Razvoj pregled seminara i edukacija


Program preko kojeg stručnim i rukovodećim kadrovima želimo prenijeti tehnike razvoja tržišta uklj. izvozne aktivnosti, prodaje i marketinga po prinicipu B2B - „firma za firmu“ koji je veoma izražen u poslovanju domaćih industrijskih organizacija, kao i metoda za efektivnu i efikasnu organizaciju inovacijskih, razvojnih i tehnoloških procesa.