Business & Kadrovi pregled seminara i edukacija


Program kojeg smo namjenili za pokrivanje temeljnih i savremenih aspekata upravljanja (industrijskom) organizacijom, ljudskim resursima, tehnikama rukovođenja i „mekih“ vještina (eng. soft skills). Promjene u svijetu biznisa se dešavaju isuviše brzo i vise nije toliko važno koliko čovjek zna, nego koliko brzo može steći nova znanja.