Specijalnost:
SCM | Nabava | Menadžment

Linkedin profil

Almin Šaheta

Titula/Zanimanje: diplomirani ekonomista
Radna pozicija: Direktor
Firma/Organizacija: Eybl Austria GmbH | Wossner Mobel GmbH

Kratka biografija: Almin Šaheta je jedan od eksperata za oblasti SCM-a i logistike unutar Targera E&C. Upravljanje tokom materijala je prvenstveno imao prilike učiti kroz dugogodišnji angažman unutar Prevent Grupacije, gdje je i danas aktivan. Obavljao je poslove operativne i strateške nabave, rukovodio procesima nabave i SCM-a u pojedinim Preventoviom kompanijama, da bi karijeru nastavio na mjestu direktora firmi Eybl Austria GmbH i Woessner GmbH. Tokom karijere bio je zadužen za više projekata optimiranja troškova u nabavi i toku materijala, kao i uvođenju potpuno novih procesa, dobavljača (djelimično preko-okeanskih) i repromaterijala. Kroz rukovođenje kompanijama stekao je vještine sagledavanja poslovnih procesa u cjelini, čime kompetencije u oblasti SCM-a i nabave još više dobijaju na značaju. Unutar Targera angažovan kao honorarni trener i konsultant.
TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA:

► NABAVA - STRATEŠKA I OPERATIVNA