Specijalnost:
Leadership | Soft skills | Prodaja i marketing | Projekt menadžment

Linkedin profil

Damir Delić Đuljić

Titula/Zanimanje: Master of M.B.A.
Radna pozicija: Research Specialist and Associate Consultant/ Project Manager
Firma/Organizacija: Targer Engineering & Consulting/ Centar za edukaciju Pro Educa

Kratka biografija: Damir Delić Đuljić je istraživač i konsultant u oblasti menadžmenta i porodičnih firmi. Polja njegovog najužeg interesovanja su teme iz oblasti marketinga i menadžment konsaltinga. Autor je više od stotinu članaka posvećenim ovim temama, objavljenih na domaćim i regionalnim ekonomskim časopisima. Radio kao koordinator projekata u kompaniji Prime Communications i kao direktor konsultantske kuće Adizes SEE BiH.
TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA: