Specijalnost:
Ljudski resursi | Leadership | Soft skills

Linkedin profil

Anela Kukuljac Valjevac

Titula/Zanimanje: MBA - Master of Business Administration
Radna pozicija: Izvršni direktor HRM-a
Firma/Organizacija: Phoenix Pharma BiH, HYPO-ALPE Adria Leasing

Kratka biografija: 15 godina praktičnog radnog iskustva na menadžerskim, izvršnim pozicijama, sa menadžmentom ljudskih resursa kao osnovnim profesionalnim interesovanjem, u Targer E&C radi na temama prvenstveno vezanim za HR. Magistrica menadžmenta na Univerzitetu u Sarajevu, a završila i MBA Cotrugli studije u Zagrebu.
TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA:

► Vještine komunikacije i timski rad
► HRM - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
► VJEŠTINA PREZENTIRANJA I MODERIRANJA