Specijalnost:
Finansije | Mikroekonomija | Menadžment

Linkedin profil

Kasim Tatić

Titula/Zanimanje: Dr. ekonomskih nauka
Radna pozicija: Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu
Firma/Organizacija: Ekonomski fakultet Sarajevo

Kratka biografija: Univerzitetski profesor i glavni stručnjak u Udruženju građana Amaximus – Udruženju za razvoj, kreativnost i okoliš. U proteklih 30 godina kao predavač, naučni saradnik, menadžer i savjetnik obavljao širok spektar dužnosti u domaćim i međunarodnim
institucijama. Kao redovni profesor, na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu predaje Mikroekonomiju, Menadžersku ekonomiju, Ekonomiju znanja i Ekonomiju okoliša.

TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA: