Specijalnost:
Menadžment | Proizvodni sistemi I SCM I Lean I Leadership

Linkedin profil

Nihad Ahmić

Titula/Zanimanje: MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA
Radna pozicija: CBDO | Senior Consultant
Firma/Organizacija: Targer Engineering & Consulting

Kratka biografija: Nihad Ahmić trenutno radi kao SBDO,konsultant, trener i projektni saradnik firme Targer E&C na polju svoje ekspertize. Sa više od petnaest godina radnog iskustva na više pozicija stekao je širinu stručnog znanja. Karijeru je počeo u firmi ZOVKO OIL Žepče, nastavio u firmi KRIVAJA 1884 u Zavidovićima. Dalje, karijeru nastavlja šestogodišnjim angažmanom u PREVENT grupaciji, gdje je pored ostalog u rukovodio kvalitetom u kompaniji AD NAUTIC a zatim odjelom planiranja u dvije Preventove kompanije PREVENT Zenica i CARTRIM Žepčekao i direktorom kompanije Prevent HOME. U skopu karijere svoje znanje dodatno je usavršavao na raznim seminarima, a sa naglaskom na supply chain management (SCM). Između ostalog posjeduje certifikat za IPA projekte a i iskustvo u radu na projektima uvođenja novog proizvoda, organiziranje proizvodnje, izradi sistematizacije radnih mjesta kao i pisanje biznis planova za preduzeća.
TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA:

► LEADERSHIP - VJEŠTINE RUKOVOĐENJA