Specijalnost:
Upravljanje inovacijama | Management | Organizaciona kultura

Linkedin profil

Emir Džanić

Titula/Zanimanje: Dr.tehničkih nauka
Radna pozicija: Direktor | Konsultant | Trener
Firma/Organizacija: Cambridge Innovative System Solutions Ltd

Kratka biografija: Dr. sc. Emir Džanić je ekspert u području inovacija, povezuje napredna socijalna i tehnička znanja u svrhu postizanja održive inovacije. Doktorirao je na temu koja je fokusirana na Otvorene inovacije i organizacijsku kulturu. U preko 20 godina iskustva, radio je sa privatnim kompanijama, velikim konzultantskim kućama i ministarstvima u području inovacija i upravljanja promjenama. Prva iskustva je stekao kao osnivač i direktor proizvodne kompanije u kozmetičkoj industriji, gdje je dizajnirao i komercijalizirao niz proizvoda. Osnivač je i partner u Cambridge Innovative System Solutions, kompaniji specijaliziranoj za razvoj sustava inovacija, upravljanje promjenama u organizaciji i organizacijskoj kulturi, kao i za kompleksne inovacijske projekte u području poslovnih modela, proizvoda i usluga.
TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA:


► UPRAVLJANJE INOVACIJAMA I RAZVOJEM PROIZVODA
► KAKO POSTATI INOVATIVNA ORGANIZACIJA?