Specijalnost:
SCM - Supply Chain Management | Nabava

Linkedin profil

Senad Peljto

Titula/Zanimanje: diplomirani ekonomista
Radna pozicija: Rukovodilac resora nabavke
Firma/Organizacija: GRAMMER AG

Kratka biografija: Senad Peljto je suosnivač firme Targer E&C u kojoj momentalno obavlja povremene aktivnosti. Nakon studija, kratko vrijeme je radio u sektorima fitnes usluga i trgovine nekretninama. Iskustvo i vještine iz oblasti SCM-a uglavnom stekao u kompaniji Prevent BH, gdje je pored ostalog vodio odjel Strateške nabave, te stekao iskustva u radu sa naprednim konceptima i metodama lanca dobave u industriji automobilskih komponenti. Kompetencije iz oblasti nabavke, upravljanja zalihama i toka materijala nastavio za razne klijente izgrađivati i u Targeru. Trenutno zaposlen kao rukovodilac jednog segmenta strateške nabave u Grammer AG, Amberg, SR Njemačka, firmi koja je proizvođač enterijera za automobile.
TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA:

► NABAVA - STRATEŠKA I OPERATIVNA
► NABAVA I PRODAJA – VJEŠTINE PREGOVARANJA