Specijalnost:
Razvoj proizvoda I strukovne obuke I internacionalizacija poslovanja

Linkedin profil

Mladen Kostić

Titula/Zanimanje: Diplomirani inženjer strojarstva/mašinstva
Radna pozicija: Tehnički direktor
Firma/Organizacija: INTERA TP

Kratka biografija: Nakon završenog studija strojarstva u Mostaru, početak karijere u arhitektonskom projektnom studiju kao tehnički crtač i vizualizator. Nakon toga je uslijedio dugogodišnji angažman u razvoju, proizvodnji i upravljanju životnim ciklusom uređaja, kao i projektiranju sistema za grijanje i klimatizaciju. Paralelno sudjeluje u osnivanju i prelazi u angažman u INTERA Tehnološkom Parku što je uključilo pripremu i implementaciju niza projekata u domeni inovacija i razvoja poslovanja, organizaciju različitih tematskih događaja, izradu planova i programa te organizaciju strukovnih obuka i treninga za dodatno osposobljavanje odraslih osoba, kao i podršku MSP u smislu internacionalizacije i razvoja poslovanja.
Aktivno sudjeluje u radu Centra za tehničku kulturu Mostar.

TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA: