Specijalnost:
Proces inženjering I Menadžment troškovima I Menadžment

Linkedin profil

Muamer Trako

Titula/Zanimanje: Diplomirani inženjer mašinstva
Radna pozicija: Izvršni direktor za tehnologiju i razvoj
Firma/Organizacija: GS - Tvornica mašina Travnik d.o.o i Ruff Cycles SEE d.o.o.

Kratka biografija: Izvršni direktor za tehnologiju i razvoj u GS - Tvornica Mašina Travnik d.o.o.
Nakon završenog fakulteta zaposlen u firmi GS - Tvornica Mašina Travnik, na mjesto pripravnik konstruktor. Nakon toga rukovodi timom za implementaciju ERP sistema SAP Business One, a paralelno rukovodi projektom proizvodnje ramova i dijelova za bicikla. Također angažovan na Univerzitetu u Zenici kao spoljni saradnik na predmetima Informatika i Informacioni sistemi. Nakon toga biva izabran u Upravu društva GS - Tvornica Mašina Travnik. Nakon odvajanja proizvodnje bicikala kao zasebne jedinice, a unutar grupacije Ruff Cycles GmbH, pod nazivom Ruff Cycles SEE d.o.o., obnaša funkciju CEO.

TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA: