Specijalnost:
Menadžment | Leadership

Linkedin profil

Ramo Palalić

Titula/Zanimanje: Dr. ekonomskih nauka
Radna pozicija: Profesor | Predavač | Istraživač
Firma/Organizacija: IUS Sarajevo

Kratka biografija: Dr. Ramo Palalić, je docent na programu menadžmenta, Fakultet za poslovanje i administraciju Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Njegovi predavačko-istraživački interesi su preduzetništvo, liderstvo, marketing i menadžment. Predaje na dodiplomskim i postdiplomskim nivoima u navedenim oblastima. Osim toga, aktivno se bavi i poslovnim konsultacijama i projektima u oblasti preduzetničkog rukovođenja i marketinga u privatnim i javnim organizacijama. Autor je i koautor nekoliko članaka u uglednim međunarodnim časopisima. Trenutno služi nekoliko časopisa kao član revizora / urednika.


TRENER NA SLJEDEĆIM SEMINARIMA:


► HRABRO I EFIKASNO VODSTVO